bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 1 verš 1

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.