bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 1 verš 10

I nazval Bůh místo suché zemí, shromáždění pak vod nazval mořem. A viděl Bůh, že to bylo dobré.