bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 1 verš 13

I byl večer a bylo jitro, den třetí.