bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 1 verš 14

Opět řekl Bůh: Buďte světla na obloze nebeské, aby oddělovala den od noci, a byla na znamení a rozměření časů, dnů a let.