bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 1 verš 15

A aby svítila na obloze nebeské, a osvěcovala zemi. A stalo se tak.