bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 1 verš 16

I učinil Bůh dvě světla veliká, světlo větší, aby správu drželo nade dnem, a světlo menší, aby správu drželo nad nocí; též i hvězdy.