bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 1 verš 17

A postavil je Bůh na obloze nebeské, aby osvěcovala zemi;