bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 1 verš 18

A aby správu držela nade dnem a nocí, a oddělovala světlo od tmy. A viděl Bůh, že to bylo dobré.