bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 1 verš 19

I byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.