bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 1 verš 2

Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami.