bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 1 verš 20

Řekl ještě Bůh: Vydejte vody hmyz duše živé v hojnosti, a ptactvo, kteréž by létalo nad zemí pod oblohou nebeskou!