bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 1 verš 22

I požehnal jim Bůh, řka: Ploďtež se a množte se, a naplňte vody mořské; též ptactvo ať se rozmnožuje na zemi!