bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 1 verš 23

I byl večer a bylo jitro, den pátý.