bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 1 verš 27

I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.