bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 1 verš 3

I řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo.