bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 1 verš 31

A viděl Bůh vše, což učinil, a aj, bylo velmi dobré. I byl večer a bylo jitro, den šestý.