bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 1 verš 4

A viděl Bůh světlo, že bylo dobré; i oddělil Bůh světlo od tmy.