bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 1 verš 5

A nazval Bůh světlo dnem, a tmu nazval nocí. I byl večer a bylo jitro, den první.