bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 1 verš 6

Řekl také Bůh: Buď obloha u prostřed vod, a děl vody od vod!