bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 1 verš 7

I učinil Bůh tu oblohu, a oddělil vody, kteréž jsou pod oblohou, od vod, kteréž jsou nad oblohou. A stalo se tak.