bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 1 verš 8

I nazval Bůh oblohu nebem. I byl večer a bylo jitro, den druhý.