bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 1 verš 9

Řekl také Bůh: Shromažďte se vody, kteréž jsou pod nebem, v místo jedno, a ukaž se místo suché! A stalo se tak.