bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 12 verš 10

Byl pak hlad v té zemi; protož sstoupil Abram do Egypta, aby tam byl pohostinu; nebo veliký byl hlad v té zemi.