bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 12 verš 11

I stalo se, že když přicházel blízko k Egyptu, řekl k Sarai manželce své: Aj, nyní znám, že jsi žena krásné tváři.