bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 12 verš 12

A stane se, že když tě uzří Egyptští, řeknou: To jest manželka jeho; i zabijí mne, tebe pak živé nechají.