bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 12 verš 14

I stalo se, když všel Abram do Egypta, viděli Egyptští ženu, že krásná byla náramně.