bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 12 verš 15

A vidouce ji knížata Faraonova, schválili ji před ním; i vzata jest žena do domu Faraonova.