bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 12 verš 16

Kterýžto i Abramovi dobře učinil pro ni; a měl ovce a voly a osly, i služebníky a děvky, též oslice a velbloudy.