bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 12 verš 17

Ale Hospodin trápil Faraona ranami velikými, i dům jeho, pro Sarai manželku Abramovu.