bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 12 verš 18

Protož povolal Farao Abrama a řekl: Cos mi to učinil? Pročežs mi neoznámil, že ona manželka tvá jest?