bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 12 verš 19

Proč jsi řekl: Sestra má jest? A vzal jsem ji sobě za ženu. Protož nyní, teď máš manželku svou, vezmi a jdi.