bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 12 verš 2

A učiním tě v národ veliký, a požehnám tobě, a zvelebím jméno tvé, a budeš požehnání.