bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 12 verš 20

I poručil o něm Farao mužům, a propustili ho, i manželku jeho i všecko, což měl.