bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 12 verš 3

Požehnám také dobrořečícím tobě, a zlořečícím tobě zlořečiti budu; ano požehnány budou v tobě všecky čeledi země.