bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 12 verš 6

I prošel Abram tu zemi až k místu Sichem, to jest až k rovině More. A tehdáž Kananejští byli v zemi.