bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 12 verš 9

Potom hnul se Abram dále, a odebral se odtud ku poledni.