bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 13 verš 1

Vstoupil tedy Abram z Egypta on i žena jeho i všecko, což měl, a Lot s ním, ku poledni.