bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 13 verš 11

I zvolil sobě Lot všecku rovinu Jordánskou, a bral se k východu; a tak oddělili se jeden od druhého.