bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 13 verš 12

Abram bydlil v zemi Kananejské, ale Lot přebýval v městech té roviny, podav stanů až k Sodomě.