bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 13 verš 13

Lidé pak Sodomští byli zlí, a hříšníci před Hospodinem velicí.