bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 13 verš 15

Nebo všecku zemi, kterouž vidíš, tobě dám a semeni tvému až na věky.