bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 13 verš 16

A rozmnožím símě tvé jako prach země; nebo jestliže kdo bude moci sčísti prach země, tedy i símě tvé sečteno bude.