bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 13 verš 17

Vstaň, projdi tu zemi na dýl i na šíř její; nebo tobě ji dám.