bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 13 verš 18

Tedy Abram hnuv se s stanem, přišel a bydlil v rovinách Mamre, kteréž jsou při Hebronu, kdežto vzdělal oltář Hospodinu.