bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 13 verš 2

(Byl pak Abram bohatý velmi na dobytek, na stříbro i na zlato.)