bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 13 verš 3

A šel cestami svými od poledne až do Bethel, až k místu tomu, kdež prvé byl stánek jeho, mezi Bethel a Hai,