bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 13 verš 4

K místu oltáře, kterýž tam byl prvé vzdělal, kdežto vzýval Abram jméno Hospodinovo.