bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 13 verš 5

Také i Lot, kterýž s Abramem chodil, měl ovce a voly i stany.