bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 13 verš 6

A nemohla jim země postačovati, aby spolu bydlili, proto že zboží jich bylo veliké, tak že nemohli spolu bydliti.