bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 16 verš 1

Sarai pak manželka Abramova jemu nerodila; a měla děvku Egyptskou, jménem Agar.